13| 02| 2018

Goede cijfers in marktconsultatie van VNG Realisatie, GGB en 109 gemeenten

VNG Realisatie (voorheen KING) gaf ons en onze producten Gegevensmagazijn (Link) en Viewer (View) een erg goede beoordeling bij hun marktverkenning. Ook het voorstel voor het samen ontwikkelen van een applicatie om geïntegreerd basisregistraties bij te houden werd zeer enthousiast ontvangen.

Marktverkenning BAG, BGT, BRK, WKBP, ESB, Gegevensmagazijn en Gegevensvisualisatie

VNG Realisatie voerde namens 109 gemeenten en samenwerkingsverbanden een marktverkenning uit. Het doel was het huidige en toekomstige aanbod inzichtelijk maken.

Vertex Link, Vertex View

Wij deden aan de marktverkenning mee met ons virtuele gegevensmagazijn Vertex Link en onze Viewer/dashboards Vertex View. Beiden zijn gebaseerd op de common grounds, DSO- en GGI-principes en hebben zich ruimschoots bewezen in de praktijk. Ze zijn verder snel, betaalbaar en op maat te implementeren.

Gezamenlijke ontwikkeling geïntegreerde basisregistratie applicatie

Daarnaast lieten we onze plannen zien om samen met gemeenten een BAG Registratie (lees: een geïntegreerde geografisch gerelateerde objectenregistratie) applicatie te realiseren.

Algemene beoordeling

In de algemene beoordeling scoorden we gemiddeld een 4,5 op een schaal van 5. Daar zijn we erg trots op. De opmerkingen van het beoordelingsteam:

“Processfive gaat uit van volledige scheiding van gegevens, logica en functionaliteit. Toegang tot gegevens gaat procesgestuurd via een logische gegevenslaag naar de bron ongeacht waar deze staat, toegang en logging is standaard en gebaseerd op security en privacy by design. Bijhouding van gegevens gaat via gestandaardiseerde processen, ontwikkeling vindt plaats via SCRUM. Goede kandidaat om bijhoudingsprocessen op uniforme wijze opnieuw te ontwikkelingen, waarbij 'legacy' ook een plaats kan hebben. Geschikt als migratieplatform, integratieplatform en analyseplatform en interessante kandidaat voor objectenregistratie en omgevingswet. Waagt zich niet aan BGT, te specifiek en vereist desktop, andere oplossingen via web interface (HTML5).”

Onze plannen om samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden een ontwikkeling te starten voor het realiseren van een BAG (geïntegreerde geografisch gerelateerde objectenregistratie) Registratie applicatie kon ook op veel sympathie rekenen. Onze score was een 4,8 op een schaal van 5.

Demonstratie

De componenten die we in de demo lieten zien, wekten veel vertrouwen. De opmerkingen van het beoordelingsteam:

“Nieuwe webbased userinterface. Informatiegericht, niet module gericht. Gericht op ontsluiting van data en rechtstreekse bewerking. Geen views en kopieën. Veel verschillende toepassingen die nu al in gebruik zijn. Visionair bedrijf gericht op toekomstige infrastructuur. Beeld is duidelijk en interessant. Verwachting is dat ze een BAG applicatie kunnen bouwen in 100 dagen. Rollen en taken duidelijk toe te kennen. Ze hebben een innovatieve aanpak die past bij door VNG en KING geschetste ontwikkelingen. Ze hebben veel BAG kennis en kennis van huidig Vicrea pakket”